Veelgestelde vragen

Heb ik een verzekering nodig voor de windmolens?


U kunt uw eigen verzekeringsmaatschappij vragen of het mogelijk is om de windmolen in uw bestaande stormverzekering op te laten nemen. Dit kan meestal tegen een klein bedrag per jaar.

U kunt ook een aparte verzekering afsluiten bij één van de vele verzekeraars. De meeste klanten kiezen voor een bliksem, brand en/of stormverzekering.

Wij helpen u om de optie die u wenst te realiseren door de relevante informatie te overhandigen aan de verzekeraars.

Als u meer informatie wenst over de verzekering van uw windmolen kunt u altijd contact opnemen met ons team.
Hoe zit het met de garantie?


Alle producten die u via ons afneemt zijn met een standaard garantiepakket gedekt. We hebben verschillende aanvullende opties beschikbaar om aan uw wens te voldoen.

Omdat we zelf produceren, installeren en onderhouden kunnen garantiegevallen altijd snel en efficiënt worden afgehandeld.

Neem contact op met ons team als u meer informatie wilt over garanties.
Hoe is het onderhoud geregeld?


Zowel onze windmolen als onze zonnepanelen worden onderhouden door ons eigen onderhoudsteam. Bij de aanschaf bieden we een onderhoudspakket aan dat past bij de wens van de klant.

Er wordt centraal toegezien op de werking van alle EAZ apparatuur door onze vlootbeheerder. Zo kunnen we eventuele storingen in de werking en de prestaties van het systeem snel opsporen en oplossen.

Voor de betrouwbaarheid op de lange termijn zullen we op jaarlijkse basis onderhoud en inspectie uitvoeren.

Neem contact op met ons team als u meer informatie wenst over het onderhoud van onze apparatuur.
Waarom zijn de wieken van hout gemaakt?


Hout is een sterk en licht product. Het heeft een hoge mate van buigzaamheid en vermoeiingsbestendigheid. Hout heeft zelfs een betere sterkte/gewicht verhouding dan glasvezel alternatieven. Daarom gebruiken we hout.

De wieken zijn hol van binnen. Van buiten zijn de wieken voorzien van een dikke coating en een extra bescherming op de leading-edge. Dit zorgt voor een goede bescherming tegen zon, water en erosie. De achterkant van de wiek, de trailing-edge, is voorzien van een scherpe glasvezel strip, voor een optimale aerodynamica en een laag geluidsniveau.

Neem contact op met ons team als u meer wilt weten over onze houten wieken op uw boerderij.
Welke fundering gebruiken jullie?


Allereerst zorgen we ervoor dat we goed weten met welke grond we te maken hebben. Hiervoor gebruiken we sonderingsgegevens. Gebaseerd op het grondonderzoek, maken we een keuze voor de te gebruiken fundering.

Op zand en klei gebruiken we een fundering met prefab gewapende betonplaten. We graven een gat van 6x6m van 80cm diep. Hier leggen we een zandbed in welke we verdichten. In de hoeken van het gat leggen we een gewapende betonplaat. Een dik stalen kruis verbindt de betonplaten met de mast. De uitgekomen grond leggen we weer terug in het gat als ballast op de platen. Deze fundering zorgt voor een lage benodigde gronddruk dan een gestort betonblok. Een additioneel voordeel is dat de fundering verplaatsbaar is.

Op zwakkere veengronden gebruiken we extra heipalen. De heipalen trillen we tot deze op een dieper gelegen stevige grondlaag rust. We gebruiken buispalen die we vullen met beton. Wederom verbindt een dik stalen kruis de heipalen met de mast. Alleen de mast steekt boven de grond uit.

Neem contact op met ons team als u meer informatie wenst over onze fundering.
Zon lijkt goedkoper dan wind, waarom zou ik dan voor wind kiezen?


Zon lijkt inderdaad goedkoper dan wind als we kijken naar het aantal kWh per geïnvesteerde euro. Echter, zonnepanelen geven minder bruikbare energie omdat het grootste deel van de energie wordt opgewekt in de korte momenten dat de zon hoog aan de hemel staat. En in de herfst- en wintermaanden is er dan juist weer weinig opbrengst.

Wind is een constantere energiebron. De wind waait vrijwel het hele jaar door, dag en nacht. De investering is misschien hoger en er zitten wat onderhoudskosten aan, maar de energie is bruikbaarder. Het is zelfs zo dat wind voordeliger is dan zon als we kijken naar de bruikbare energie. En bruikbare energie is belangrijk als er niet gesaldeerd mag worden.

Het blijkt dat in ons land wind ongeveer drie keer zo vaak voorkomt als zon. Stelt u zich het verschil voor in benodigd piekvermogen om dezelfde hoeveelheid kWh op te wekken op jaarbasis. En overbelasting van uw hoofdaansluiting ligt al snel op de loer.

Maar het allerbeste is een combinatie van wind en zon. Winderige en zonnige dagen wisselen elkaar in ons land over het algemeen af. De windmolen zorgt voor de basis stroombehoefte en de zonnepanelen helpen zodra de wind even gaat liggen.

De combinatie van wind en zon geeft de meeste bruikbare energie voor de laagste prijs. Op uw boerderij zien we duidelijk de voordelen, maar ook op nationale schaal wordt deze strategie gehanteerd.

Ons team is gespecialiseerd om voor uw boerderij een analyse te maken van de economische haalbaarheid van een combinatie van wind en zon. Neem contact op voor meer informatie.
Hoeveel geluid maakt de windmolen?


Inderdaad, de molen maakt een klein beetje geluid als je erlangs loopt. Het doet u glimlachen omdat de boerderij op gratis elektriciteit uit de natuur draait. En dat is precies de kracht van een kleine windmolen. Op uw boerderij bent u blij om de molen te zien of te horen draaien, maar de molen is klein genoeg zodat uw buren er geen last van hebben.

Voor iedere vergunningaanvraag voeren we een akoestisch onderzoek uit. Volgens de geldende geluidsnormen mag de molen op een afstand van 60m van bebouwing van derden geplaatst worden. Wij adviseren om een afstand van minimaal 80m aan te houden.

Geluid blijft een vrij subjectief begrip en de perceptie van geluid varieert van persoon tot persoon. We raden altijd aan om een windmolen van dichtbij te bekijken en te beluisteren om zelf een beeld te vormen. We kunnen u altijd in overleg een adres geven in de buurt waar u een molen kunt bezoeken.

Neem contact op met ons team voor meer informatie en om een bezoek te plannen.
Hoe kan ik controleren of de berekende energieopbrengst klopt?


Daar is een eenvoudige vuistregel voor. De energieopbrengst van een windmolen wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid wind die de wieken kunnen vangen. Langere wieken betekent meer opbrengst.

Het is dus belangrijk om naar de lengte van de wieken te kijken. En in het bijzonder naar de rotoroppervlakte die de wieken bestrijken. Een enkele vierkante meter rotoroppervlak geeft de volgende energieopbrengst in ons land:

Aan de kust 360kWh/m2
Gemiddeld in Nederland 290kWh/m2

In het binnenland 220kWh/m2

Onze windmolen heeft een rotoroppervlakte van 137m2, dus we produceren grofweg zo'n 40.000kWh per jaar.

Overschat niet het belang van een grote generator. Een grote generator geeft alleen extra opbrengst als het stormachtig is en dat is niet zo vaak.

We gebruiken een meteorologisch model om de opbrengst per boerderij te berekenen. We letten hierbij op de topografie in de omgeving, maar ook op obstakels dichtbij zoals bomen en erfbebouwing. Zo kunnen we een zo goed mogelijk beeld geven van het te behalen rendement.

Neem contact op met ons team voor meer informatie.
Zal ik een hogere mast gebruiken?


Een hogere mast is nuttig als er veel obstakels in de omgeving zijn. Obstakels verstoren de wind, waardoor de energieopbrengst afneemt. Een hogere mast geeft de molen toegang tot hoger gelegen stabielere wind.

Het is niet altijd mogelijk om hoger te bouwen. De meeste gemeenten staan een ashoogte van 15 meter toe. Over het algemeen is dit hoog genoeg, behalve als er relatief veel bomen in de omgeving staan.

Ons team zal u adviseren over de juiste masthoogte op uw locatie.
Hoe werkt het met de vergunning?


Het voordeel van een kleine windmolen is dat deze zich over het algemeen vrij eenvoudig laat vergunnen.

Dit neemt niet weg dat de vergunningaanvraag een belangrijk onderdeel is van het project en zorgvuldig doorlopen dient te worden. Ons vergunningsteam is ervaren en is in staat om zowel het belang van de klant als het belang van de omgeving in het oog te houden. Zo zorgen we ervoor dat duurzame energie op zorgvuldige wijze wordt ingepast en er steeds meer mogelijk kan worden.

We informeren iedere klant uitgebreid over het vergunningsproces. Het kan zijn dat er een normale procedure gevolgd kan worden, maar soms worden er ook aanvullende onderzoeken gevraagd. Dit verschilt per gemeente en per gebied.

Normaal gesproken omvat een vergunningaanvraag de volgende zaken:

  1. Allereerst bepalen we samen met u de voorkeurslocatie voor de windmolen en overleggen we dit met de welstandscommissie.

  2. We kijken naar de bestemmingsplanregels van de gemeente en bepalen welke aanvullende onderzoeken benodigd zijn.

  3. We doen een geotechnische analyse van de ondergrond om het type fundament te bepalen.

  4. We voeren een akoestisch onderzoek uit dat veelal een verplicht onderdeel is van de vergunningaanvraag.

  5. We voeren een ecologisch onderzoek uit om de flora en de fauna in de omgeving in kaart te brengen.

  6. Als laatste brengen we de eventuele slagschaduw in beeld.

Een vergunningaanvraag neemt normaal gesproken een periode van 8-12 weken in beslag.

Heeft u meer vragen over de vergunningprocedure op uw locatie? Neem dan vooral contact op met ons team.
Wat is jullie visie op windmolens en het landschap?


De manier waarop we onze energiebehoefte vervullen heeft altijd zijn sporen achtergelaten in het landschap. Energiecentrales en hoogspanningsleidingen zijn voor de hand liggende voorbeelden. Maar wat denkt u van de afwateringskanalen uit de tijd van de veenontginingen of bossen voor onze houtproductie? Onze energiebronnen hebben een grote ruimtelijke impact, zo ook hernieuwbare energie.

We hebben de kans om hernieuwbare energie een positieve toevoeging aan ons landschap te laten zijn. Dit kunnen we doen door het principe van schaal-bij-schaal te hanteren. Door het formaat van de duurzame energieinstallaties af te stemmen op het formaat van bestaande (historische) landschapselementen, wordt duurzame energie begrijpelijk en het landschap leesbaar.

Laten we dit zorgvuldig doen en van het uitzicht genieten.

Schaal bij schaal: grote windmolens.

Grote windmolens overstijgen het landschap en relateren vooral aan grootschalige infrastructuur zoals kanalen, snelwegen en zeedijken. Deze grote windmolens passen in landschappen met een grootschalig karakter. De energieopwekking van grote windmolens past goed bij de grootschalige stroombehoefte van steden en industrie.

Schaal bij schaal: kleine windmolens.

Kleine windmolens aansluitend aan het boerenerf verhouding zich tot het formaat en de schaal van een boerderij en de omringende landschapselementen zoals silo’s en bomen. Kleine windmolens vullen het silhouet van de boerderij aan. De schaal van de energieopwekking past bij de energiebehoefte van de boerderij.

Leesbaarheid van het landschap.

We hebben onze windmolen bewust een ander uiterlijk gegeven dan dat van grote windmolens, denk aan de groene mast, de houten wieken en de staart. We denken dat het belangrijk is dat je van een afstand meteen begrijpt welk formaat de windmolen heeft, zodat er geen verwarring ontstaat met een grote windmolen die verder weg staat. Deze herkenbaarheid draagt bij aan de leesbaarheid van het landschap, wat een positieve ervaring met zich meebrengt.
Hoe kijken jullie naar energieopslag?


Energieopslag kan een interessante toevoeging zijn om de energie-efficiëntie van uw boerderij te vergroten. Energieopslag is een soort tijdmachine waarmee de verschillen tussen opwek en verbruik overbrugd kunnen worden.

Energieopslag is het meest effectief als de capaciteit van de batterij zo vaak mogelijk per dag benut kan worden. Daarvoor is het gunstig als het profiel van opwek en verbruik zo goed mogelijk op elkaar lijkt, zodat er alleen kleine verschillen zijn. Dit lukt het beste met een combinatie van wind en zon. Een kleine hoeveelheid energieopslag kan zo meerdere keren per dag benut worden, zodat de batterij zich snel terugverdient.

Er zijn ook andere manieren om de energie-efficiëntie van uw boerderij te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische shovel, het gebruik van frequentieregelaars of het toepassen van slimme schakelaars. Met onze app kunt u bepalen welke manier van optimalisatie het beste bij uw boerderij past.

Wilt u meer weten over energieopslag? Neem dan contact met ons op.
Wat als er geen wind en geen zon is?


Met duurzame energie zullen er altijd momenten van overschotten of tekorten bestaan. Bij een overschot (bijvoorbeeld wanneer het stormt) wekken de windmolens meer energie op dan u op dat moment gebruikt. Deze energie wordt teruggeleverd aan het energienet waarvoor u de kale stroomprijs ontvangt. Het kan ook voorkomen u juist meer stroom verbruikt dan er op enig moment wordt opgewekt en er een tekort ontstaat. Er moet dan stroom van het elektriciteitsnet worden ingekocht. U betaalt in dat geval de kale stroomprijs, maar ook de energiebelasting en de transporttarieven. Met de salderingsregeling mogen tekorten en overschotten tegen elkaar worden weggestreept. Het maakt in dat geval op jaarbasis niet uit wanneer u de stroom heeft opgewekt en verbruikt. De salderingsregeling wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd. Om daar in het rendement op uw investering zo min mogelijk last van te hebben is het zaak om het aantal overschotten en tekorten zo klein mogelijk te maken. Maar hoe doen we dat? Om dit uit te kunnen leggen noemen we een tekort een energiegat. Kleine energiegaten kunnen een paar minuten of een paar uren duren wanneer er bijvoorbeeld een wolk voor de zon is. Er zijn ook grote energiegaten, bijvoorbeeld wanneer er een paar mistige dagen zijn. Grote energiegaten komen minder vaak voor. We identificeren drie stappen:

  • De eerste stap is gebruik te maken van een combinatie van wind en zon. Als er geen zon is waait vaak de wind en als er geen wind is schijnt vaak toch de zon. Zo wordt er zo gelijkmatig mogelijk stroom opgewekt en wordt het aantal energiegaten in de basis zo klein mogelijk gemaakt.
  • De tweede stap is het energieverbruik van de boerderij in kaart te brengen en te optimaliseren waar mogelijk. Wellicht kan er gebruik gemaakt worden van frequentieregelaars of kan de koeling wat anders afgesteld worden. Ook komt er steeds meer elektrische apparatuur beschikbaar op de boerderij. Kleine aanpassingen maken al een groot verschil bij het reduceren van de kleine energiegaten.
  • De derde en laatste stap is de resterende energiegaten opvullen door het gebruik van kleinschalige energieopslag. Batterijen zijn geschikt om een aantal uren aan energie in op te slaan. Wellicht dat in de toekomst ook waterstof op de boerderij een rol gaat spelen. Voor een groot energiegat, veroorzaakt door bijvoorbeeld 5 mistige dagen zonder wind en zon, is een omvangrijke batterij nodig, waarvan de capaciteit maar een paar keer per jaar volledig benut wordt. Het is dus de vraag of het de moeite waard is om de oplossing voor grote energiegaten op het eigen erf te zoeken. Het is waarschijnlijk interessanter dat er in deze gevallen interactie plaatsvindt met andere opwekkers en verbruikers op het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet ligt er immers al.
Wat ons betreft is dit de algemene manier om met duurzame energie om te gaan, zowel op de boerderij als op grotere schaal.
Wat is het verschil tussen energie-neutraal en zelfvoorzienend?


De begrippen energieneutraal en zelfvoorzienend worden vaak door elkaar gebruikt. Wat ons betreft is er een subtiel maar essentieel verschil. Energie-neutraal beschrijft dat er op jaarbasis evenveel energie wordt opgewekt als dat er op jaarbasis wordt verbruikt. Dit is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, omdat het voorbij gaat aan het probleem van tekorten en overschotten. Op dit moment kan er gebruik gemaakt worden van de salderingsregeling en wordt de eindverbruiker niet geconfronteerd met de gevolgen van dit probleem. Simpel gezegd: het maakt niet uit wanneer je energie opwekt en verbruikt. Dit wordt een probleem naarmate het aandeel duurzame energie in Nederland stijgt. Het elektriciteitsnet raakt dan namelijk overbelast. Daarom wordt de salderingsregeling in de nabije toekomst afgeschaft. Het begrip energie-neutraal is dus niet toekomstbestendig. We hebben daarom behoefte aan een vergelijkbaar maar subtiel ander begrip. Zelfvoorzienend beschrijft de ideale situatie waarin een verbruiker alle benodigde energie zelf heeft opgewekt én beschikbaar had op de momenten dat deze benodigd was. Er vindt in de zelfvoorzienende situatie dus geen uitwisseling plaats met het elektriciteitsnet. Daarmee blijft het elektriciteitsnet gespaard en is de verbruiker volledig onafhankelijk. Deze ideale situatie zal in de praktijk zelden gaan voorkomen, omdat het praktisch en financieel niet haalbaar noch gewenst is. Wel is het van belang om een hoge mate van zelfvoorziening te bereiken. Dit zorgt enerzijds voor een zo hoog mogelijk besparing op de energierekening en anderzijds voor een verlaging van de belasting van het elektriciteitsnet. Dit verlaagt de maatschappelijke kosten van de energietransitie en opent de weg naar de verduurzaming van ons land. Voor het antwoord op de vraag hoe de boerderij een hoge mate van zelfvoorziening kan bereiken, verwijzen we naar de vraag: Wat als er geen wind en geen zon is?

SV%202020%200820%20EAZ%20WIND-6266_edite

Heeft u een andere vraag in gedachten? Neem contact op met ons team. We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden, klein of groot.