top of page

Boeren positief over windenergieDe meerderheid van de Nederlandse boeren en tuinders merkt de effecten van klimaatverandering op het bedrijf. Het tegengaan van klimaatverandering wordt ook een steeds belangrijker thema in de agrarische sector. Voor bijna 60 procent van de respondenten vormt dit een extra aanleiding om na te denken over energiebesparing, denk hierbij aan investeren in duurzame energie. Dit blijkt uit een enquête van Nieuwe Oogst onder 1275 boeren en andere betrokkenen in de landbouwsector in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).


Wind op land wordt steeds populairder


De energietransitie is in volle gang en wij merken dat steeds meer boeren willen weten of windenergie past bij hun locatie en bedrijfsvoering. Dit blijkt ook uit het onderzoek: meer dan de helft van de landbouwers in Nederland staat positief tegenover wind op land en overweegt om te investeren in windenergie. Een ontwikkeling die wij alleen maar kunnen toejuichen! De belangrijkste redenen om te investeren in duurzame energie zijn kostenbesparing en minder afhankelijk worden van fluctuerende energieprijzen.


Het opwekken van duurzame energie is overigens niet onbekend op boerenbedrijven. Driekwart van de boeren geeft aan dat zij werken op een bedrijf waar zonne-energie op het dak wordt opgewekt. De meerderheid van de respondenten ziet zonne-energie in combinatie met windenergie en/of energieopslag als dé energieoplossing in de toekomst. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel boeren de aankomende vijf jaar willen investeren in energiebesparing.Belemmeringen

Toch ziet maar liefst 65 procent van de boeren ook belemmeringen voor het toepassen van duurzame energie op de boerderij. De grootste belemmeringen zijn de onvoorspelbaarheid van het overheidsbeleid en de zorgen over het volle elektriciteitsnet. Boeren willen dat het overheidsbeleid voor langere tijd stabiel is, willen gerichte en snellere uitbreiding van het elektriciteitsnet en dat er meer zekerheid is over de opbrengst van de erfmolens.


Windenergie op jouw boerderij?


EAZ Wind heeft ruim zeven jaar geleden de eerste kleine windmolen geplaatst. Inmiddels hebben we meer dan 700 kleine windmolens geplaatst en dus ruime ervaring op het gebied van windenergie en het vergunningsproces. We zetten ons dagelijks in om boeren te informeren en adviseren. Mede op basis van EAZ windmolens in de omgeving bepalen wij de energieopwek op jouw boerderij. Daarnaast regelen wij alles - van de vergunning tot de installatie.


We realiseren ons heel goed dat de stap om te investeren in windenergie groot is, en dat je daar vragen over hebt. Wij delen graag onze kennis met jou!


De rapportage van het onderzoek is hier te vinden.

Comentarios


bottom of page