top of page

Optimale landschappelijke inpassing met respect voor techniek, mens en natuur.

De kleine windmolen is zichtbaar voor iedereen in de omgeving. Hierdoor is het niet alleen heel belangrijk dat de molen voldoende opwekt, maar ook past bij de verhoudingen van het boerenerf en het landschap eromheen. Sinds de oprichting van EAZ Wind in 2014 is er dan ook een intensieve samenwerking met Team Ruimtelijke Kwaliteit van Stichting Libau voor de landschappelijke inpassing.

Landschappelijke inpassing

Bij de landschappelijke inpassing wordt er gekeken naar de beste plaats voor de windmolen op uw erf. Hierbij zijn verschillende punten van belang: de praktische invulling, het landschap en de windopbrengst van de locatie.

Een goede plaatsing van de windmolen garandeert niet alleen een goede windopbrengst. Het houdt ook rekening met de praktische bedrijfsvoering, toekomstige bedrijfsontwikkelingswensen en gaat daarbij zorgvuldig om met de omgevingskwaliteiten van het erf en het omringende landschap.

De balans hierin is niet alleen belangrijk voor het boerenerf, maar ook voor de vergunning. Wanneer wij een vergunning aanvragen wordt dit altijd uitgebreid meegenomen.

Samenwerking met Team Ruimtelijke kwaliteit

Goed advies over de plaatsing is dan ook erg belangrijk. Daarvoor werken we in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe samen met het Team Ruimtelijke kwaliteit van Stichting Libau, de onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed. Een positief plaatsingsadvies vormt een goede basis voor het soepel doorlopen van de vergunningsprocedure.

EAZ ontwikkelt door

Om u van goed advies te voorzien blijven wij onze kennis verder ontwikkelen. Op 9 december 2021 hielden we een interne kennissessie, verzorgd door adviseurs van Libau voor medewerkers van EAZ Wind. Aan de hand van verschillende casussen zijn onder andere de volgende ruimtelijke criteria voor een goede plaatsing van een turbine bij u op het erf besproken.

  • Keuze voor ondergeschikte plekken en ruimtelijk logische aanwijzingen (bijvoorbeeld bebouwing of mestopslag);

  • Plaats kleinschalige turbines op of aansluitend aan het ondergeschikte zij- en/of achtererf, nooit rondom het voorhuis;

  • Zorg dat energie-opwekking niet ten koste gaan van waardevol groen- of erfbeplanting.

Meer weten?

Meer informatie over de samenwerking tussen EAZ Wind en Libau is hier te vinden
bottom of page